అవును కార్టూనిస్ట్ జయదేవ్ గారు, మన జయదేవ్ గారు వ్రాసుకున్న స్వగతం (దాదాపు 120 personal stories) “గ్లాచ్చు మీచ్యూ – నా పర్సనల్ స్టోరీలు” అను పుస్తకంగా త్వరలో విడుదల కాబోతున్నది. ఈ పుస్తకానికి ముఖచిత్రం, అట్ట డిజైను చేసింది శ్రీ అన్వర్. ముందుమాట వ్రాసింది శ్రీమతి మాలతీ చందూర్. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించింది జయదేవ్ గారి చిరకాల మిత్రులు ఒకప్పటి మా బడి పత్రికతో తెలుగు విద్యావిధానంలో మార్పు తెచ్చిన చౌడెపల్లె ప్రచురణకర్తలు (విజయవాణి ప్రింటర్స్) : VNR Book World వారు.

ఇక పుస్తకంలోని రెండు పేజీలు ఈ క్రింది బొమ్మలో చూడండి.

చదివారు కదా. బాగున్నాయి కదా కథలు. ఆలస్యమెందుకు మీకోసం  కాపీలు రిజర్వుచేసుకోవడానికి పై బొమ్మలో వున్న చిరునామాను సంప్రదించండి.