ప్రపంచ మేటి సినిమా దర్శకులను సైతం మెప్పించిన సినిమాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం నాకు వుంది.  వారి ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ ప్రశ్న వుందోనని వెతుకుతాను.  అదే ప్రశ్నను వివిధ దర్శకులను అడిగి తెలుసుకుంటే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో Geoffrey Macnab మరియు British Film Institute వాళ్ళు ఒక పుస్తకం అందించబోతున్నారు. ఆ పుస్తకమే: Screen Epiphanies: Filmmakers on the Films that Inspired Them

ఈ పుస్తకంలో మనకు తారసపడే దర్శకులలో కొందరు:

 • Danny Boyle, Apocalypse Now
 • Gurinder Chadha, Purab Aur Pachhim
 • Mike Leigh, Room at the Top
 • Alan Parker, Little Fugitive
 • David Puttnam, Pinocchio
 • Lars Von Trier, Barry Lyndon
 • Atom Egoyan, Persona
 • Ken Loach, The Fireman’s Ball
 • Abbas Kiarostami, Eight and a Half
 • Aki Kaurismäki, Nanook of the North
 • Mira Nair, La Jetée
 • Martin Scorsese, The Red Shoes

జనవరి 19న విడుదల కాబోతున్న ఈ పుస్తకం Amazon.com లో pre-order చేసుకోవచ్చు.