బొమ్మ: జయదేవ్ దంపతులు, శ్రీ రాంపా, కార్టూనిస్టుల పిల్లలు (కుందేలు ఆకారంలో వున్న కేకు!)

డిసెంబరు 20వ తేది (ఆదివారం) జలవిహార్ లో “గ్లాచ్చు మీచ్యూ” పుస్తకావిష్కరణ, జయదేవ్ గారి 70వ జన్మదిన వేడుక కార్టూనిస్టులు, ఆర్టిస్టుల మధ్య  జరిగాయి. ఆ సంబరాలలో పాలుపంచుకోవాలని నేను హైదరాబాదు వెళ్ళాను. అక్కడ ఆర్టిస్టులందరినీ ఒక్కసారి చూసే భాగ్యం కలిగింది. ఆ వేడుకల video ఇక్కడ చూడొచ్చు (video 7 ఎందుకో పనిచేయట్లేదు).

మొదట జయదేవ్ గారి 70వ జన్మదిన వేడుక రాంపా గారి ఆధ్వర్యంలో సరదాగా సా…గింది. తర్వాత పుస్తకావిష్కరణ అయ్యింది. తర్వాత జయదేవ్ గారు వారి సందేశాన్ని అందించారు (పై లింకులో video 8). మధ్యాహ్నం మూడుగంటలకు మొదలైన ఈ కార్యక్రమం ఏడు గంటలవరకు సాగిందంట.  నా రైలు ఏడు గంటలకే కాబట్టి ఐదున్నర వరకే  (జయదేవ్ గారి సందేశం పూర్తి అయ్యేవరకు) వుండగలిగాను.