చిన్నపుడు మేము “సారు” టప టపా కొట్టాడు అనుకునేవాళ్ళము. అందుకే ఈ “టపా” అను పదం నాకు కొంచం funnyగా అనిపిస్తుంది. ఏమైనా ఇది నా మొదటి post (టపా 🙂 ). ఈ siteని జనవరి 4 నే register చేసుకున్నపట్టికీ ఇప్పటిదాకా (అంటే మే 1 దకా) వ్రాయటానికి సాహసించలేదు.

నా పేరు విజయ్. బెంగుళూరులో ఉద్యోగం. ఇక్కడ (అంటే ఈ బ్లాగులో) నేను చూసిన/చూస్తున్న చిత్రాలు, విచిత్రాల గురించి వ్రాసుకుంటాను. Similar interests (దీన్ని తెలుగులో ఎలా వ్రాయాలో తెలీలేదు)  వున్న వాళ్ళతో పరిచయం అవుతుందని, వారినుంచి ఇంకా నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.